1. THE PEOPLE’S HOSPITAL OF HUNAN PROVINCE

Address: No 61 Jie Fang Xi Lu, Changsha, Hunan 410002, P. R. China
Phone:
+86-731-227 8120

 

2. GLOBAL DOCTOR CHANGSHA CLINIC
HUNAN BRAIN HOSPITAL

Address: No. 94 Chiling Road Changsha, China
Phone: 0086 731 523 0250

3.Xiangya Hospital of Central South University

Address: 87 Xiangya Road, Changsha, Hunan, China
(Tel): (+86)0731-84327196
(Fax): (+86)0731-84327332
(Zip Code): 410008
Website: http://www.xiangya.com.cn

 

source from” http://www.chinaeducenter.com”